דף נופל

סגן
רמי אילי

בן מאשה ואלכסנדר

נפל ביום ח' באדר תשי"ח (28.02.1958)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page