דף נופל

טוראי
בן ציון אמרנט

בן חנה ואברהם

נפל ביום י"ח בטבת תשכ"ד (02.01.1964)
בן 19 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page