דף נופל

טוראי
גיורא (גיגי) אנקורי

בן פירה וישראל

נפל ביום כ"ו באייר תשכ"ב (30.05.1962)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page