דף נופל

סמל
מרדכי (מוטה) ארזי

בן חיה ומשה

נפל ביום ט' בטבת תשי"א (18.12.1950)
בן 24 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page