דף נופל

סגן
רמי ביטמן

בן צביה וישראל

נפל ביום ב' בסיון תשכ"ז (10.06.1967)
בן 30 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page