דף נופל

טוראי
צבי בירמן

בן צפורה ואברהם

נפל ביום ד' בתשרי תשט"ז (20.09.1955)
בן 18 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page