דף נופל

סגן
מתתיהו (מתי) בירנבאום

בן בתיה ומאיר

נפל ביום כ"ו באייר תשכ"ז (05.06.1967)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page