דף נופל

רב סמל ראשון
יוסף בראון

בן הלן ויעקב

נפל ביום כ"ב באב תשי"ג (03.08.1953)
בן 29 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page