דף נופל

טוראי
גרישא ברנשטיין

בן מיכאל

נפל ביום ה' באדר א' תש"ח (15.02.1948)
בן ½23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין באריכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page