דף נופל

רב טוראי
עמוס ארצי

בן עליזה ויהודה

נפל ביום י"ט בסיון תשכ"ח (15.06.1968)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page