דף נופל

טוראי
חוה (אוה) גולדמן

בת לאה ושלמה

נפלה ביום א' בשבט תשי"ב (28.01.1952)
בת 24 בנופלה

חיל תותחנים

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page