דף נופל

טוראי
שלמה (סיומה) גיטלמן

בן חוה וראובן

נפל ביום י"ג באייר תש"ח (22.05.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) רמת רחלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page