דף נופל

טוראי
מרדכי גלבר

בן גיטל וחיים

נפל ביום ז' בחשון תשי"א (18.10.1950)
בן 35 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page