דף נופל

טוראי
שמואל (שמוליק) גרומן

בן פרידל ודויד

נפל ביום כ"ז בניסן תש"ח (06.05.1948)
בן 23 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) בית קשתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page