דף נופל

טוראי
יצחק גרין ירקוני

בן שרה ויוסף

נפל ביום כ"ז בחשון תשי"א (07.11.1950)
בן 24 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page