דף נופל

טוראי
בנימין (בני) גרינשפון

בן פנינה ומנחם-זאב

נפל ביום י"א בתמוז תש"ט (08.07.1949)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page