דף נופל

טוראי
אליהו (דוצי) דויטש

בן לואיזה וצבי

נפל ביום כ"ב באייר תש"ח (31.05.1948)
בן 26 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין משמר העמקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page