דף נופל

רב טוראי
חננאל (נני) הררי

בן צפורה ומשה

נפל ביום ו' באלול תשכ"ח (30.08.1968)
בן ½20 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page