דף נופל

טוראי
ישראל (שרוליק) זמל

בן רחל וחיים

נפל ביום ג' בטבת תש"ט (04.01.1949)
בן 34 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page