דף נופל

סגן
נחום (חומי) זרחי

בן צפורה וזרח

נפל ביום כ"א בכסלו תש"ט (23.12.1948)
בן 23 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page