דף נופל

סגן
אמנון (מוקי) גינסברג

בן גוסטה ואברהם

נפל ביום ז' באלול תשי"ט (09.09.1959)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת יוחנןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page