דף נופל

סגן
אביגדור יהלום

בן זהבה ושמואל

נפל ביום י"ג בשבט תשי"ט (22.01.1959)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page