דף נופל

סמל
צבי (צבי'קה) יזרעאלי

בן יפה ואברהם

נפל ביום כ"ו בחשון תשי"ז (31.10.1956)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page