דף נופל

טוראי
שמואל (מוליק) יזרעאלי

בן אורה ויוסף

נפל ביום כ"ט באייר תשכ"ז (08.06.1967)
בן 19 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page