דף נופל

טוראי
אמנון לביא

בן ארנה וצבי

נפל ביום י"ג באלול תשט"ו (31.08.1955)
בן 18 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page