דף נופל

רב טוראי
אורי מילינסקי

בן צפורה ושמריהו

נפל ביום י"ח באדר א' תשכ"ז (28.02.1967)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין גלאוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page