דף נופל

טוראי
דוד סובול

בן יפה וישראל

נפל ביום ה' בסיון תש"ח (12.06.1948)
בן 25 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page