דף נופל

טוראי
דינה עדיני

בת חיה ואברהם

נפלה ביום ח' בחשון תשט"ז (24.10.1955)
בת 20 בנופלה

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתה
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page