דף נופל

סגן משנה
דן (דני) פדר

בן שושנה ושמריהו

נפל ביום כ"ט באייר תשכ"ז (08.06.1967)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page