דף נופל

טוראי
עלי פורת

בן חנה ומנחם

נפל ביום כ"ז בטבת תשכ"ו (19.01.1966)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page