דף נופל

טוראי
יואל (יולי) פריבר

בן רחל ואהרן

נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.07.1948)
בן 17 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page