דף נופל

סגן
דן (דני) שהם-פינקלשטיין

בן אסתר וצבי

נפל ביום י' באב תשי"ט (14.08.1959)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page