דף נופל

סמל ראשון
יואב שחר

בן נחמה ויצחק

נפל ביום ה' באב תשכ"ט (20.07.1969)
בן 21 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page