דף נופל

סרן
יוסף (יוסל) שטדלר

בן רוזה ושמעון

נפל ביום ה' בתמוז תש"ח (12.07.1948)
בן 26 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page