דף נופל

טוראי
יוסף (יוסי) שטרן

בן שרה ואברהם

נפל ביום כ"א בתשרי תשכ"ט (12.10.1968)
בן 20 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page