דף נופל

טוראי
נמרוד שנקר הרץ

בן מינה והלל

נפל ביום כ"א בכסלו תשי"ז (25.11.1956)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין פרדס חנהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page