דף נופל

סמל
עירא שר

בן יפה וישעיהו

נפל ביום כ"ז באב תשי"ג (08.08.1953)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page