דף נופל

טוראי ראשון
חיים אילן

בן מזל ואריה

נפל ביום כ"ב באלול תשכ"ט (05.09.1969)
בן 18 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page