דף נופל

טוראי
ישראל זרי

בן רגינה ויצחק

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ל (05.02.1970)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) רמות השביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page