דף נופל

סגן
צבי (צביקה) רוזנצוויג

בן נחמה ומרדכי

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ל (05.02.1970)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גן שמואלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page