דף נופל

רב טוראי
ידין (דיני) גולדפינגר

בן דבורה וראובן

נפל ביום י' באדר ב' תש"ל (18.03.1970)
בן ½21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page