דף נופל

טוראי ראשון
אריה קפלן

בן שרה ומשה

נפל ביום י"ג באייר תש"ל (19.05.1970)
בן 21 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין יקוםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page