דף נופל

סמל שני
שמעון עזרןנפל ביום ט"ז באייר תש"ל (21.05.1970)
בן 35 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין צפת - חדשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page