דף נופל

רב טוראי
רון (רוני) גוטמן

בן נחמה ואדק

נפל ביום כ"ב בסיון תש"ל (26.06.1970)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page