דף נופל

סגן
אבנר הדר הורביץ

בן בתיה ועמוס

נפל ביום כ"ט בסיון תש"ל (03.07.1970)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page