דף נופל

סרן
דניאל (דני) גלבוע גולדברג

בן דבורה וחיים

נפל ביום ה' בחשון תשל"א (04.11.1970)
בן 28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר מנחםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page