דף נופל

רב טוראי
יוסף (יוסי) ראבד

בן צפורה ויעקב

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"א (23.01.1971)
בן 21 בנופלו

רבנות צבאית

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page