דף נופל

טוראי
אליהו כהן

בן מסעודה ואברהם

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"א (24.02.1971)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין קרית שמונה-חדשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page