דף נופל

אלוף משנה
מרדכי (מוטקה) נדיבי

בן נחמה ואלימלך

נפל ביום כ"ה בניסן תשל"א (20.04.1971)
בן 47 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page