דף נופל

רב טוראי
גל אבינועם יגנס

בן אורה ויצחק

נפל ביום כ"ט בכסלו תשל"ב (17.12.1971)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page